Jeden svět - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ + MĚSTO PLNÉ SMOGU (CHN, NLD, KOR, 2019) / Program Moving Station

7. 10. 2020, 17:00
 
Slavnostní zahájení festivalu „Jeden svět 2020 Plzeň“. V rámci večera bude uvedena projekce dokumentárního filmu „Město plné smogu“.
 
Město plné smogu / Meng Han / Čína, Nizozemsko, Jižní Korea / 2019 / 89 min.
 
Čína, dlouhodobě sužovaná smogem, vyhlásila válku „za obranu modrého nebe“. Ve městě Lang-fang poblíž Pekingu se v rámci ní schyluje k důležité bitvě. Li, ředitel místního úřadu na ochranu životního prostředí, cítí tlak zodpovědnosti. Smog škodí zdraví občanů i obrazu komunistické strany. Ta dala jasný pokyn: zlepšit kvalitu ovzduší. Ale jak, nemá-li utrpět ekonomika? Li a jeho kolegové řeší čínskou Hlavu 22. Snímek jim příležitostně dává prostor k osobním úvahám, ale ke sdělení nepřenositelného mu stačí především metodicky pozorovat: prostředí úřadu, rodinné zázemí protagonistů, jejich interakci s funkcionáři i řadovými občany. Prakticky na každé z těchto úrovní se vůle úředního aparátu dostává do křížku s realitou a nastává balancování na hraně mezi dobrými úmysly a byrokracií, ztělesňující oddanost straně.

Více informací o festivalu, včetně celého programu, najdete na: