JEDEN SVĚT - úterní program / Program Moving Station

22. 3. 2022, Moving Station

 

17:30 / Platón z Belfastu / detail filmu

20:30 / Severní proud / detail filmu

20:30 / Nevyřčené slzy / detail filmu

Festival Jeden svět je už více než dvě desetiletí jednou z neodmyslitelných součástí působení společnosti Člověk v tísni. Od svého vzniku v roce 1999 přináší domácímu publiku dokumentární filmy o lidských právech z celého světa, promítaných v desítkách měst po celé republice a také na českých základních a středních školách. Jeden svět získal čestné uznání organizace UNESCO za výchovu k lidským právům. 
 
„Od samého začátku jsme chtěli dělat veliký festival, chtěli jsme udělat něco, co má význam nejen tady v České republice, ale i přes hranice České republiky,” říká zakladatel festivalu Igor Blaževič.  
 
Jeden svět je dnes největším festivalem svého druhu na světě.  
 
Každoročně na něj přijíždějí desítky hostů z různých zemí světa – nejen filmových tvůrců a tvůrkyň, ale také protagonistů a obhájců a obhájkyň lidských práv. Diskuse s nimi jsou jedním z pilířů programu.  
 
Organizační tým také usiluje o otevřenost a přístupnost všem divákům a divačkám, včetně těch nevidomých a slabozrakých, neslyšících a nedoslýchavých nebo lidí se sníženou pohyblivostí. 
 
V posledních letech festival, tak jako ostatní, nejen kulturní akce, zasáhla pandemická vlna a zdravotní opatření s ní spojená v roce 2021 zabránila pořádání festivalu fyzicky. Tento ročník se navrací do kin, pochopitelně za dodržování všech platných bezpečnostních a hygienických nařízení. 
 
Ředitelem festivalu je od roku 2018 Ondřej Kamenický.  
 
Člověk v tísni vznikl v roce 1992 a dnes je jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě. Pomáhá lidem v 38 zemích světa a doma se kromě pořádání Jednoho světa věnuje také vzdělávání a pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení.