Klaudie Hlavatá: ŠPATNĚ VYSTŘIŽENÝ - vernisáž výstavy / Program Moving Station

22. 9. 2021, 17:00, Galerie Moving Station

Klaudie Hlavatá se zabývá hledáním současného kontextu figurativní malby, kombinací klasické a digitální koláže. Její deformované postavy, které upravuje, vystřihuje a dokresluje, spojují jednoduchost a lehkost kresby s realitou výstřižků z tiskovin. Zpracovává především témata intimity, osobních hranic a vlastních limitů. Nebojí se zacházet do bolestivých událostí, které byly zapomenuty, ale i nadále se promítají do reality současného života, v důsledku čehož může vznikat zdánlivě bezdůvodná úzkost. Autorka skrze koláž spojuje pravě tyto úzkostné momenty, z různých úhlů pohledu tak vytváří osobní mapu izolovaných momentů. Jako celek nabývají smyslu a dochází ke katarzi a nacházení systému a úlevy v chaosu, který ovšem ma svoji vnitřní logiku. Překreslené figury na fotografiích se pro autorku stávají prostředníky pro sdělování komplikovaných pocitů a úzkostí. Na první pohled bezvýchodné  situace a vzpomínky tak po hlubším zkoumání získávají tvar a jejich bezvýchodnost nahrazuje pochopení.  

Klaudie Hlavatá ráda pracuje s různými materiály, jako například plexisklové desky, jejichž průhlednost je samostatným nosným významem v její tvorbě. Skrz průhlednost se dílo stává součásti okolního prostředí. Mimo plexisklo autorka využívá i dřevo a sklo, i v tomto případě ráda začleňuje materiál do celkové podoby díla. Umělecká praxe je v Klaudiině podání intuitivním tříděním materiálů, které v konečném výsledku modeluje celek. Vzniká tak pro autorku její vlastní žitelná a bezpečná realita, tvořena skutečnými prvky, fotografiemi z dětství, fikcí i vzpomínkami. 
 
Klaudie Hlavatá se narodila v roce 1992. V letech 2012 až 2017 studovala na Akademii výtvarných umění v Praze, v malířském ateliéru doc. Vladimíra Skrepla, kde také diplomovala. V letech 2015 až 2016 byla na stáži v ateliéru intermediální konfrontace u Jiřího Davida na UMPRUM v Praze. 
 
Kuratorkou výstavy je Jana Jarošová