Konference DOBRÁ PRAXE 2023 / Program Moving Station

18.-19. 10. 2023, Moving Station

V pořadí již 6. ročník Konference Dobrá praxe 2023 v tomto roce nese podtitul „Škola jako místo pro …“ 
 
Školu vnímáme jako klíčové místo pro rozvoj každého žáka, který bude vést plnohodnotný život a bude uplatnitelný v proměňující se společnosti. Zároveň se snažíme poukázat na nutnost spolupráce uvnitř škol a důležitost síťování škol s ostatními sociálními partnery. Ve dvou dnech se společně vydáme dvěma směry, které se však vzájemně propojují a doplňují. První den se více zaměříme na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Ve druhém dni pak na rovné příležitosti v přístupu ke vzdělávání a na to, jak podpořit maximální rozvoj potenciálu žáků, studentů i pedagogů.
 
Na konferenci jsou zváni zástupci středních škol – vedení škol, členové týmů školních poradenských pracovišť, zástupci ostatních stupňů vzdělávání a zaměstnanci neziskových organizací a institucí, které se oblasti vzdělávání věnují. Konference bude zajímavá i pro budoucí pedagogické pracovníky.
 
Pořadateli Konference Dobrá praxe 2023 jsou: Informační a poradenské centrum ZČU a Krajské centrum vzdělávání.
 
Podrobnější informace k letošnímu ročníku konference, včetně programu a medailonků hostů, naleznete na jejich webových stránkách. 
 
Konference je realizována v rámci projektu Efektivní systém poradenských služeb na ZČU v Plzni a projektu Vzdělávání 4.0. a pro registrované účastníky je zdarma.
 
Registraci nalzente zde: Registrační formulář DP2023
 
Na tuto akci nelze uplatnit předplatné Moving Station 2023/2024.

...