LAUREÁTSKÉ VEČERY - to nejlepší z jarních divadelních přehlídek / Program Moving Station

22. a 23. 5. 2019

Inspirace z postupových přehlídek amatérského divadla – na národní festivaly postoupivší inscenace a přednesy

Probíhá jako součást Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby


Středa 22. 5. 2019
 

19:00

Rámus: ​D + Š + B 2019
Postup na národní přehlídku Loutkářská Chrudim
Velký sál, vstupné 50,- Kč

 

Inspirace z letošní série krajských postupových Přehlídek amatérské divadelní tvorby, které v jarních měsících pravidelně pořádá centrum Johan v pěti dramatických oborech: divadlo poezie, studentské a experimentální divadlo, loutkové divadlo, dětské divadlo a umělecký přednes jednotlivců.