Mezinárodní festival Divadlo / Johan uvádí - Činohra 16-20, Divadlo DISK: BRATŘI KARAMAZOVI - VYPRODÁNO - ZRUŠENO / Program Moving Station

17. 9. 2020, 19:00, velký sál Moving Station

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO, programová sekce JOHAN UVÁDÍ

 

Vážení diváci, představení je bohužel z důvodu nemoci zrušeno, hledáme možné náhradní termíny.

 

Činohra 16-20, Divadlo DISK: BRATŘI KARAMAZOVI

 

„Každý z vás si přeje smrt svého otce! A já jsem taky pěkný zločinec.“

 

Synové Fjodora Pavloviče Karamazova vyrůstali bez otce a k otcovskému domu necítí nic než strach a odpor. Přesto se do něj všichni vrátili, aby se odtamtud mohl každý z nich vydat za svým vlastním osudem. Jediné, co tomu brání, je starý šašek a chlípník, prohnilý Karamazov. 

 

Co vznikne, když se mladí lidé vystaví Dostojevského analýze člověka? Jak se se střetnou s brutalitou světa bez pravidel, bez autority a bez otce, se světem, v němž je všechno dovoleno…?

 

PŘEKLAD / TRANSLATION: Prokop Voskovec

DRAMATIZACE / DRAMATISATION: Evald Schorm

ÚPRAVA / ADAPTATION: Jaroslav Jurečka a Aminata Keita

REŽIE / DIRECTION: Aminata Keita

DRAMATURGIE / DRAMATURGY: Jaroslav Jurečka

SCÉNOGRAFIE / SET DESIGN: Michal Spratek

HUDBA / MUSIC: Pavel Čeněk Vaculík

PRODUKCE / PRODUCTION: Judita Brodská, Anastázie Slavíček

TRAILER: Mikuláš Hrdlička

 

Premiéra / First performed 23. 1. 2020

 

90 min bez přestávky / with no interval

OBSAZENÍ / CAST

Starý Karamazov / Old Karamazov: Pavel Čeněk Vaculík

Dmitrij / Dmitryi: David Krchňavý

Ivan: Michael Goldschmid

Aljoša / Alyosha: Kryštof Dvořáček

Smerďakov / Smerdyakov: Viktor Kuzník

Kateřina Ivanovna / Catarina Ivanovna: Jessica Bechyňová

Grušenka / Grusza: Lýdie Šafářová

Soudce / Judge: Jakub Svojanovský

 

HUDEBNÍCI / MUSICIANS

kontrabas / double bass: Pavel Husa / Petra Vindyšová

klarinet / clarinet: Matěj Hřib / Filip Smyček

akordeon / accordion: Jaroslav Jurečka / Hana Kosková

 

Činohra 16-20 je divadelní soubor, který vznikl na Katedře činoherního divadla DAMU. Spojuje herce, scénografy, dramaturga a režiséry, kteří se nadchli pro divadlo dramatu a potřebovali vylézt zpoza vysokoškolských kamen. Se základem ve školních pracích se repertoár Činohry 16-20 postupně rozšířil o další inscenace. Od roku 2018 soubor působil v Divadle Kolowrat, kam vstoupil uspořádáním bergmanovského festivalu Bergman 100 a nazkoušel dvě inscenace podle Bergmana (Léto s Monikou a Ze života loutek) a jednu podle Dostojevského (Bílé noci). V roce 2020 soubor ukončil činnost v Kolowratu i v Divadle DISK, kam mezitím studenti došli (a kde inscenovali Višňový sad nebo Bratry Karamazovy), a z Činohry 16-20 se stala volná platforma pro vznik projektových inscenací – posledním takovým bylo Poslední zrnko písku nazkoušené pro festival Divadelní léto pod plzeňským nebem.

↓↓↓ vstupenky níže ↓↓↓


THE BROTHERS KARAMAZOV
 
The sons of Fyodor Pavlovich Karamazov have grown up without a father, and feel nothing but fear and loathing for their father’s house. In spite of this they have all returned to it, only for each of them to then leave it again in search of his own fate. The only thing that stands in their way is the old degenerate clown, the corrupted Karamazov.
 
What happens when young people expose themselves to Dostoyevsky’s analysis of man? What happens when they clash with the brutality of a world without rules, without authority and without a father, with a world in which everything is allowed...?
 
“Each of you wishes his father dead! And I’m a proper criminal, too.”
 
Činohra 16–20 is a theatre company created at the Drama Department of DAMU theatre school. It brings together actors, set designers, a dramaturg and directors, all drama theatre enthusiasts who needed to get out of their cosy university nest. The company’s mainstay is student coursework projects, but its repertoire has gradually broadened to include further productions. From 2018 the theatre performed for two years at the Kolowrat Theatre, initially as a result of organising the Bergman festival Bergman 100. It staged two adaptations of Bergman (Summer With Monika and From the Life of the Marionettes), and one of Dostoyevsky (White Nights). In 2020 the company finished both at the Kolowrat and at the DISK theatre, in which the students had started performing in the meantime, staging The Cherry Orchard and The Brothers Karamazov, and became a free platform for the creation of project productions, the most recent being The Last Grain of Sand, put on for the festival Summer Theatre under the Pilsen Sky.