Mezinárodní festival Divadlo / Johan uvádí - MIR. theatre + Plata Company: PREFABY / Program Moving Station

čtvrtek 10. 9. 2020, 15:30, malý sál Moving Station

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO, programová sekce JOHAN UVÁDÍ

 

MIR. theatre + Plata Company: PREFABY

 

Prefaby je autorská výtvarně zvuková inscenace, odehrávající se na umakartovém stole, volně variující motivy každodenního života v paneláku – symbolu splněného snu o moderním bydlení v zemích bývalého východního bloku. Pre-apokliptická betonová idyla odehrávající se na půdorysu příběhů tří bezejmenných sousedů. O jejich křehké všednosti vypráví tento projekt nevšedními prostředky.

 

bez jazykové bariéry / no language barrier

 

KONCEPT, SCÉNOGRAFIE, TECHNICKÁ REALIZACE / CONCEPT, STAGE DESIGN, TECHNICAL REALIZATION: Dominik Migač 

DRAMATURGIE / DRAMATURGE: Jakub Maksymov 

HRAJE / PERFORMING: Dominik Migač nebo / or Jakub Maksymov 

SOUND DESIGN: Mr. Wombat Studio 

 

Inscenace vznikla za podpory DAMU, DRAMA LABEL a Nové sítě. / The production was created with the support of DAMU, DRAMA LABEL and Nová síť.

Premiéra 25. a 26. července 2019. / Premiere on 25 and 26 July 2019.

Představení je v roce 2020 podporováno Novou sítí.

 

35 min bez přestávky / with no interval

DOMINIK MIGAČ je herec a experimentátor v oblasti objektového a materiálního divadla. Jako tvůrce a performer na sebe upozornil již několik projekty, např. μSputnik. V současné době se věnuje divadlu Lampion. Jeho specialitou jsou malé loutky.

 

JAKUB MAKSYMOV je nezávislý divadelní režisér se zájmem o loutkové a objektové divadlo. Pravidelně spolupracuje s divadlem Lampion v Kladně a několika dalšími v České republice, na Slovensku a v Srbsku. Spolu s Dominikem Migačem jsou zakládajícími členy nezávislé divadelní skupiny Plata Company, v jejímž rámci vznikly inscenace jako Thousand Dozens, Thunder. Enter the three witches. Prefaby jsou jejich čtvrtým projektem.

 

PAN. WOMBAT je platforma pěti zvukových designérů a také přátel. Zaměřuje se především na alternativní scénu a podporuje mladé, nezávislé umělce. Cílem ateliéru není provádět jednoduchou zvukovou službu, ale společně s umělci posouvat své hranice, schopnosti a znalosti.

↓↓↓ vstupenky níže ↓↓↓


PREFABS

 

Prefabs is an original visual and sound project, set on a formic table, freely varying motifs of everyday life in a block of flats (prefabricated concrete houses) - a symbol of a fulfilled dream of modern living in the countries of the former Eastern Bloc. It is also pre-apocalyptic concrete idyll based on the stories of three nameless neighbours. This project talks about their fragile ordinariness by extraordinary means.

In 2020 the performance is supported by Nová síť.

 

DOMINIK MIGAČ is an actor and experimenter in the field of object and material theatre. As a creator and performer, he has already drawn attention to several projects, such as μSputnik. He is currently engaged in the Lampion Theatre. His specialty is small puppets. 

 

JAKUB MAKSYMOV is a freelance theatre director. He is keen on puppet and object theatre. He regularly cooperates with the Lampion Theatre in Kladno and several others in the Czech Republic, Slovakia and Serbia. Together with Dominik they are founding members of the independent theatre group Plata Company, within which the productions Thousand Dozens or Thunder. Enter the three witches were created. Prefab is the fourth project they did together.

 

MR. WOMBAT is platform of five sound designers and also friends. It focuses primarily on the alternative scene and supports young, independent artists. The aim of the studio is not to do simple sound service, but together with the artists push their boundaries and their abilities and knowledge.