Mezinárodní festival Divadlo / Johan uvádí - Womenstate Collective (PL): KOBIETOSTAN / Program Moving Station

15. 9. 2020, 19:00, velký sál Moving Station

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO, programová sekce JOHAN UVÁDÍ

 

Womenstate Collective [PL]: KOBIETOSTAN / WOMENSTATE / ŽENOSTÁN

 

Kobietostan: Chór pro jednu herečku – polyfonie neslyšitelných hlasů v hlase jediné herečky, která reprezentuje sociální svědomí. Jako vůdce sboru v řecké tragédii se stává komentátorem života a zpívá píseň o kolektivní touze po lepším světě.

 

Je učitelkou řeči pro ty, kteří neumí mluvit, pro ty, kteří nemají místo ve společnosti, pro všechny vyloučené ženy.

 

Kobietostan – utopický stát fungující v alternativní realitě, místo snů, ve kterém je zákon stanoven ženami – ožívá na pódiu. V tomto prostoru herečka, královna-matka Womenstate, přebírá odpovědnost za všechny nevyslovené příběhy, předkládá je společnosti a dává jim smysl. 

Po představení se uskuteční diskuze s autorkou.

 

HRAJE / PERFORMER: Agnieszka Bresler

REŽIE / DIRECTION: Joanna Lewicka

TEXT: Magdalena Mróz

VIDEO: Maria Porzyc

SCÉNA A KOSTÝMY / SET AND COSTUME DESIGN: El Bruzda

FOTO / PHOTO: Paulina Anna Galanciak, Magdalena Mądra

PREMIÉRA / FIRST PERFORMED: 8. 3. 2018, Grotowski Institut ve Vratislavi, Polsko

 

V rámci Polských dnů v Plzni proběhne 16. 9. 2020 od 10:00 do 12:00 v Moving Station workshop “Divadlo za mřížemi” vedený Agnieszkou Bresler. Workshop se uskuteční s podporou Polského institutu v Praze.

 

60 min bez přestávky / with no interval

Scénář vznikal na základě rozhovorů s ženami v ženské věznici v Krzywanieci, v ženské věznici č. 1 ve Vratislavi, v azylovém domě pro ženy bez domova a v Nadaci ochrany a péče.

Rozhovory s ženami ve věznicích vznikaly v průběhu roku 2016, inspirovány protesty proti upozaďování žen pocházejících ze znevýhodněného prostředí, prosazování rovných práv a příležitostí pro ženy, které zůstávají mimo běžnou sociální strukturu.

 

Agnieszka Bresler v této práci pokračuje jako organizátorka divadelních workshopů a režisérka představení v ženské věznici v Krzywanieci Maria K. inscenovaného v roce 2018, které se zabývá tématem transsexuality a díla Marie Komornické / Piotra Własta (představení bylo financováno z prostředků polského feministického hnutí), a dále představení Wiera Gra (2019), které vypráví tragický životní příběh židovské zpěvačky. V roce 2019 získala Agnieszka Bresler nominaci na prestižní kulturní cenu WARTO jednoho z největších polských deníků Gazeta Wyborcza za představení Ženostán – Chór pro jednu herečku a Maria K.

 

Womenstate Collective (Družstvo Ženostán) tvoří umělkyně a sociální aktivistky, které společně realizují různé iniciativy pro ženy, o ženách a s ženami. Ženostán se zrodil z protestu proti sociálnímu vyloučení žen ze znevýhodněných prostředí a z odhodlání prosazovat rovnost práv, emancipaci a posilovat postavení žen, které zůstávají stranou mainstreamové společnosti. Družstvo založila vratislavská herečka Agnieszka Bresler, která od roku 2012 spoluvytváří a pomáhá vést ve Vratislavi divadelní projekty zaměřené na ty, jimž hrozí sociální vyloučení.

↓↓↓ vstupenky níže ↓↓↓


WOMENSTATE
 
Chorus for One Actress seeks to artistically focus the polyphonies of inaudible voices in the voice of a single actress – who represents social conscience. The voice-actress, like the guide of the chorus in Greek tragedy, becomes a commentator on life and sings a song about the collective longing for a better world.
 
She is the speech therapist for those who cannot speak, for those who have no place in society, for the collectivity of women’s exclusion.
 
Womenstate – a utopian state, functioning in an alternative reality, a place of dreams in which the law is laid down by women – comes to life on the stage. In this space the actress, the Queen-mother of Womenstate, who carries all the unspoken stories, takes responsibility for transmitting them to the world, for giving them meaning.
 
The text of the performance is based on conversations with women at the Female Penitentiary in Krzywaniec, Female Penitentiary No 1 in Wroclaw, Shelter for Homeless Women and Protection and Care Foundation, held by Agnieszka Bresler since 2016 as part of the Womenstate project. It was born out of a protest against the sidelining of women from disadvantaged backgrounds  and a keeness to promote equal rights, empowerment and the strength of women who remain outside the mainstream social fabric.
 
On Wednesday 16 September 2020 there will be a workshop entitled Theatre Behind Bars in the main room at Moving Station from 10 a.m. to 1 p.m. The workshop, led by Agnieszka Bresler, forms part of the Czech-Polish Days and takes place with the support of the Polish Cultural Institute in Prague.
 
Agnieszka Bresler continues this work by leading theatre workshops and directing performances at the female department of the Penitentiary in Krzywaniec: Maria K. in 2018, tackling the transsexual topic of the life and works of Maria Komornicka/Piotr Włast (funded by the Polish Feminist Fund) and Wiera Gra in 2019, telling the tragic life story of Jewish singer Wiera Gran. In 2019, for the productions Womenstate. Chorus for One Actress and Maria K., Agnieszka Bresler was nominated for the prestigious cultural award WARTO of Gazeta Wyborcza, one of Poland’s biggest newspapers.
 
Womenstate Collective is formed by female artists and social activists who together implement various initiatives for women, about women and by women. Womenstate was born out of a protest against the sidelining of women from disadvantaged backgrounds and a keenness to promote equal rights, empowerment and the strength of women who remain outside the mainstream social fabric. The collective was initiated by Wroclaw-based actress Agnieszka Bresler, who since 2012 has co-created and co-led various theatrical projects in Wroclaw aimed at people in danger of social exclusion.