MOVE IN STATION: MÝ-TY (jeskyně), Jiná tvář - studentské divadlo / Program Moving Station

Kolektivní scénická úvaha na téma odvahy k samostatnosti a zodpovědnosti inspirována slavným Platónovým podoběnstvím i osobní žitou zkušeností. Absolventské představení studentů Ateliéru dramatické výchovy při katedře pedagogiky FPE ZČU.

vznikalo jako čiré autorské divadlo. Živá inscenace na hranici performance. Fyzická i vokálně akustická akce.

Koncept a struktura: Jiná tvář
Hrají: Bohumil Blecha, Pavlína Bulavová, Tereza Engová, Dominic Jačka, Michaela Kasalová, Marie Monsportová, Eva Placrová, Jana Polatová, Veronika Růžičková, Ludmila Šínová, Yvette Zikmundová
Umělecké a pedagogické vedení: Roman Černík
Produkce: Ateliér dramatické výchovy při KPG FPE ZČU v Plzni, Johan z. ú.
Technická spolupráce: Petr Beránek a Jan Strnad
Práce skupiny Jiná tvář byla podpořena stipendiem Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.
Premiéra: březen 2017, Moving Station, Plzeň