OZVĚNY EKOFILMU: Tematická procházka Voda (nejen) v plzeňské krajině od historie po současnost / Program Moving Station

27. 4. 2019, 10:00

Voda (nejen) v plzeňské krajině od historie po současnost. 
 

Putování zahájíme v Plzeňském historickém podzemí pod Černou věží, projdeme se podél řeky Radbuzy až na Homolku do Vodárny Plzeň. S odborným komentářem. Těšit se můžete třeba na Václava Čubra, znalce české krajiny a odborníka na téma tzv. zeleno-modré infrastruktury.

Maximální kapacita 20 osob, doporučujeme registraci předem ZDE.
 

VODÁRNA PLZEŇ

V průběhu 30-45 minutové prohlídky uvidíte starou, tzv. Chabalovu úpravnu z dvacátých let minulého století.  Šlo o moderní úpravnu se čtyřstupňovou pískovou filtrací s kapacitou 400 l/s, která byla provozována až do konce roku 1997 a dnes slouží soukromému subjektu pro chov a prodej ryb.

V letech 1964–1969 postavilo město ve vodárenském areálu pod vrchem Homolka novou chemickou úpravnu označenou jako ÚV II, s chemickým srážením a dvoustupňovou separací, s kapacitou upravené vody 500 l/s. Dnes tvoří zálohu pro mimořádné provozní stavy.

Nová úpravna vody ÚV III byla vybudována v letech 1986 až 1996 s projektovaným výkonem 1000 l/s upravené vody. Technologické postupy z ÚV II byly rozšířeny o ozonizaci a ztvrzování. Jako jediný zdroj pro výrobu pitné vody slouží od počátků povrchová voda z řeky Úhlavy.

V letech 2013 až 2016 proto proběhla modernizace a rekonstrukce ÚV III s využitím finanční podpory Státního fondu životního prostředí.