PLZEŇSKÉ ROZHOVORY II - konference na téma Technologická společnost: Role člověka / Program Moving Station

Jak se změní každodenní život člověka v blízké budoucnosti, kdy stále více a více činností budou schopni zastávat roboti? Budou lidé vlastně vůbec potřební? Na toto téma přijedou diskutovat odborníci z Čech a USA a dotkneme se oblastí vzdělávání, práva, techniky, filozofie a etiky. Více informací a registrace na uspoint.zcu.cz.

Téma: Technologická společnost: Role člověka

Vstup: zdarma na základě registrace. Akce je pro všechny zájemce o dané téma.

Registrace:https://goo.gl/forms/fGW0X4XHuBjqNRHc2 nebo na www.uspoint.zcu.cz

Program:

13:00 - 14:00      Registrace
14:00 - 14:30      Zahájení konference
14:30 - 16:00      Vstupy mluvčích
16:00 - 16:30      Coffee Break
16:30 - 18:00      Vstupy mluvčích
18:00 - 18:45      Panelová diskuse
18:45 - 19:00      Závěr

Většina oblastí lidského života je stále více ovlivňována používáním nových technologií, které nahrazují lidskou práci. Přední odborníci z Čech a USA budou diskutovat o tom, jakou úlohu bude hrát člověk v 21. století a jaký dopad bude mít používání těchto nových technologií na jeho každodenní život a rozhodování. Budou lidé vlastně vůbec potřební? Po každém vstupu bude prostor na dotazy a krátkou besedu. Na konci celé konference proběhne panelová diskuse se všemi přednášejícími. Akce bude simultánně tlumočena.

Mluvčí:

Dr. Greg Kessler (Associate professor in Linguistics in the College of Arts and Sciences nad Instructional Technology in the College of Education at Ohio University, USA)

Alžběta Krausová (Ústav státu a práva Akademie věd ČR)

Jan Romportl PhD. (Vedoucí datového centra O2, specialista na umělou inteligenci

Zahájení konference:

  • zástupkyně velvyslance USA v ČR, paní Kelly Adams Smith

  • rektor Západočeské univerzity v Plzni, pan Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Exponát:

Během akce bude vystaven exponát Hommage à Sutnar představující nové formy života. Autorkou díla je Dita Müllerová, studentka Fakulty Designu a umění Ladislava Sutnara, ZČU