Šance řešit tuto společně - konference o domácím násilí / Program Moving Station

4. 11. 2021, 916 h

 

„Šance řešit tuto společně“ je název konference věnující se tématu domácího násilí

Cílem konference je odborná diskuse nejen o domácím násilí jako takovém, ale zejména o možnostech intenzivnější a efektivnější spolupráce mezi jednotlivými aktéry, kteří se jím profesně zabývají. Zastavit násilí, pracovat s násilnou osobou a zejména poskytnout oběti potřebnou podporu je možné jen společným úsilím subjektů jako jsou lékaři, školy, policie, soudy, orgány sociálně-právní ochrany dětí, poradny, terapeutická centra pro práci s obětí a násilnou osobou a další organizace zabývající se ochranou násilím ohrožených osob či prací s původci násilí.

 

Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 25. října na adresu tereza.kralova@clovekvtisni.cz

PROGRAM:

 

8.30 – 9.00 prezence účastníků

 

9.00 – 9.15 ÚVODNÍ SLOVO

— Mgr. Eliška Bartáková, náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí

— Martin Zrzavecký, člen Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti

 

9.15 – 10.45 1. BLOK představení jednotlivých organizací

— Diakonie Západ, Mgr. Zdeňka Okresová; Jan Neckář, DiS.

— Bílý kruh bezpečí, Mgr. Alice Říhová

— Liga otevřených mužů, Mgr. Evžen Nový

— Poradna pro ženy a dívky, Bc. Klára Chaloupková

— Probační a mediační služba, Mgr. Šárka Hurtová, Mgr. Jana Jirásková

— Člověk v tísni, Mgr. Radka Lišková

 

10.45 – 11.00 PŘESTÁVKA (občerstvení)

 

11.00 – 12.30 2. BLOK panelová diskuse

— PhDr. Branislava Marvánová Vargová (ROSA)

— Johanna Nejedlová (KONSENT)

— JUDr. Lucie Hrdá (AK Hrdá)

— Mgr. Daniela Babincová (IC Diecézní Charita Plzeň)

— Mgr. Bc.Ivanka Anna Ludínová (odbor SSP MMP)

— plk. Mgr. Martin Šatra (PČR)

— Mgr. Petra Štefflová (psycholožka a psychoterapeutka)

 

12.30 – 13.30 OBĚD (občerstvení)

 

13.30 – 14:15 1. BLOK workshopy

— ZUŘIVEC – Mgr. Evžen Nový (LOM)

— RIZIKO ESKALACE DN a jeho podoby

– PhDr. Branislava Marvánová Vargová (ROSA)

 

14.15 – 14.30 PŘESTÁVKA (občerstvení)

 

14.30 – 16.00 2. BLOK workshopy

— “ZVLÁDÁNÍ VZTEKU” – Mgr. Monika Farkašová (LOM)

— “AGRESE JE OK” – Mgr. Michal Vybíral (LOM)