TANEC PRAHA - Cécile Da Costa (CZ): Roselyne /in English/ / Program Moving Station

18. 6. 2020, 19:00

Žena jménem Roselyne hledá své místo: své místo v místnosti, své místo v očích ostatních, své místo v životě. Chce být neviditelná. Nechce rušit. Pochybuje. Vždy se za něčím schovává. Našla svou rostlinu. Roselyne může být odrazem našich pochybností, rozhodnutí, která jsme neudělali, možností, kterých jsme nevyužili. Je naprosto nedokonalá, stejně jako my ostatní.

Námět, koncept, choreografie: Cécile Da Costa
Účinkuje: Cécile Da Costa
Režijní spolupráce: Dominika Špalková
Světelný design: Jiří Šmirk
Hudba: Jan Šikl
Scénografie, kostýmy: Petra Vlachyňská
Producent: ProFitArt
Koproducent: Studio ALTA
Foto: Vojtěch Brtnický
Délka: 45 min.
Premiéra: 29. 10. 2019, Studio ALTA
 
*** for English scroll down ***

Cécile Da Costa (FR) - herečka, tanečnice, zpěvačka, lektorka. Oceněna jako Tanečnice roku 2018 České taneční platformy a nominována na Total Physical award na Edinburgh Fringe Festival 2017 za inscenaci Vypravěč Spitfire Company, s níž spolupracuje jako tvůrce a performerka od roku 2011. Do té doby byla šest let členkou souboru Farma v jeskyni. Již dlouhé roky je lektorkou workshopů fyzického divadla po celé Evropě, ve kterých se snaží nalézt hlas, který pohne tělem, a tělo, které rozvibruje hlas.
 
Inscenace vznikla za podpory: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Státní fond kultury ČR, Nadace život umělce, Divadlo DRAK, CIRQUEON, Uhelný mlýn | Ministry of Culture of the Czech Republic, Capital City of Prague, State Cultural Fund of the Czech Republic, Život umělce Foundation, DRAK Theatre, CIRQUEON, Uhelný mlýn
 
***
 
Roselyne is searching for her place: her place in the room, her place in the eyes of others, her place in life. She wishes to be invisible. She does not want to disturb. She doubts. She always hides behind something. She found a plant. Roselyne could be a reflection of our doubts, the decisions we did not take, the possibilities we did not enjoy. She is perfectly imperfect, like the rest of us.
 
Cécile Da Costa (FR) - actress, dancer, singer, teacher. Awarded Dancer of the Year 2018 by the Czech Dance Platform and nominated for the Total Physical Award at the Edinburgh Fringe Festival 2017for the production of The Narrator by Spitfire Company, with which she has worked as a creator and performer since 2011. For years she has been teaching physical theatre workshops across Europe which attempt to find a voice that moves the body and a body that moves the voice.
 
Theme, concept, choreography: Cécile Da Costa
Performer: Cécile Da Costa
Directorial cooperation: Dominika Špalková
Light design: Jiří Šmirk
Music: Jan Šikl
Scenography, costumes: Petra Vlachyňská
Producer: ProFitArt
Co-producer: Studio ALTA
Photo: Vojtěch Brtnický
Supported by: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Státní fond kultury ČR, Nadace život umělce, Divadlo DRAK, CIRQUEON, Uhelný mlýn | Ministry of Culture of the Czech Republic, Capital City of Prague, State Cultural Fund of the Czech Republic, Život umělce Foundation, DRAK Theatre, CIRQUEON, Uhelný mlýn
Duration: 45 min.
Premiere: 29. 10. 2019, Studio ALTA