TANEC PRAHA - Ginevra Panzetti, Enrico Ticconi (IT): HARLEKING / Program Moving Station

17. 6. 2021, 19:00, Moving Station

V mrazivém satirickém duetu na sebe Ginevra Panzetti a Enrico Ticconi berou podobu postavy Harlekýna z italské commedia dell’arte. Kousek po kousku odhalují povahu tohoto démona mnoha tváří, který se stejně tak hemží současnou společností. Nejprve se necháváme nakazit jejich poťouchlým smíchem, aby nám pomalu, skrze gesta provedená v dokonalé souhře, došlo, že jsme se stali terčem žertu, na němž je ovšem pramálo vtipného.

In a chilling, satirical duet, Ginevra Panzetti and Enrico Ticconi take on the form of a harlequin character from the Italian commedia dell’arte. Little by little, they reveal the nature of this demon of multiple identities, which is likewise present in contemporary society. First we get infected with their cunning laughter so that slowly, through gestures made in perfect harmony, we realize that we have become the butt of the joke, which of course is hardly funny.

Choreografie a účinkující | Choreography and performers:​ Ginevra Panzetti, Enrico Ticconi

Zvukový design | Sound design:​ Demetrio Castellucci  

Světelný design | Light design:​ Annegret Schalke 

Technická režie | Technical direction:​ Paolo Tizianel 

Kostýmy | Costume: ​Ginevra Panzetti, Enrico Ticconi  

PR:  ​Aurélie Martin

Video: Ettore Spezza

Ilustrace a grafika | Illustration and graphic:​ Ginevra Panzetti 

Foto | Photo: 

Za podpory | With the support of: ​VAN ​(IT)​, Tanzfabrik, Berlin ​(DE)​, PACT Zollverein, Essen ​(DE)​, NAOcrea - Ariella Vidach AiEP, Milano ​(IT),  KommTanz - Compagnia Abbondanza/Bertoni, Rovereto​ (IT)​,  L'arboreto - Teatro Dimora, Mondaino ​(IT),  AtelierSì, Bologna ​(IT)​, C.L.A.P.Spettacolodalvivo, Brescia ​(IT), Cronopios - Teatro Petrella, Longiano ​(IT), Vera Stasi - Progetti per la Scena, Tuscania ​(IT), Network Anticorpi XL (IT) 2018

délka představení: 40 min.

 

INFORMACE O UMĚLCÍCH:

Působí v Berlíně a Turíně. Spolupracují od roku 2008. Jejich umělecký přístup propojuje tanec, performance a vizuální umění. Věnují se do hloubky tématům historické spojitosti mezi komunikací, násilím a mocí. Pomocí starověkých obrazů vytvářejí hybridní scény a postavy na pomezí historie a současnosti. Vystudovali Akademii výtvarných umění v Římě a navštěvovali Stoà, Školu rytmického pohybu a filosofie v Ceseně. V roce 2010 se přestěhovali do Německa a věnovali se vlastním, avšak vzájemně se doplňujícím aktivitám: Ginevra studovala Intermedia Art na Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) v Lipsku a Enrico Tanec, kontext a choreografii na Inter-University Center for Dance (HZT) v Berlíně. Jejich dílo HARLEKING bylo vybráno pro evropskou platformu AEROWAVES Twenty 19, New Italian Dance (NID) Platform a Tanzplatform Deutschland 2020.

 

Based in Berlin and Torino, have been working as a duo since 2008. Their artistic research interlaces dance, performance and visual art. Deepening themes related to the historical union between communication, violence and power, they draw on ancient imaginaries, creating hybrid figures or images between history and contemporaneity. Both graduated from the Academy of Fine Arts in Rome and attended Stoà, School for rhythmic movement and philosophy in Cesena. In 2010 they moved to Germany and delved into individual, but mutually complementary paths: Ginevra studied Intermedia Art at the Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) in Leipzig and Enrico Dance, Context, Choreography at the Inter-University Center for Dance (HZT) in Berlin. With the work HARLEKING they have been selected by the European platform AEROWAVES Twenty 19, the New Italian Dance (NID) Platform and by Tanzplatform Deutschland 2020.