TANEC PRAHA - Sabina Bočková, Johana Pocková: JÁMA LVOVÁ /no language barriers/ / Program Moving Station

8. 6. 2020, 19:00
 

Dvě performerky ve svém novém díle balancují na hranici mezi zábavou a zvrhlostí, přecházejí od manipulace diváka k sebe manipulaci a oscilují mezi rolemi vůdců a obětí. Inspirovaná médii, populismem a jejich manipulativními silami je Jáma lvová elektrizující duet s vyhroceným emočním nábojem a vysokou intenzitou, vytvářející prostor pro vlastní interpretaci a zaujetí osobního postoje.


Koncept, choreografie, účinkující: Johana Pocková, Sabina Bočková
Dramaturgie: Viktor Černický
Světelný design: Eliška Kociánová
Hudba: Lukáš Palán
Koproducent: TANEC PRAHA / PONEC - divadlo pro tanec
Foto: Vojtěch Brtnický
Za podpory: Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR | Ministry of Culture of the Czech Republic, State Cultural Fund of the Czech Republic
Partneři: Tantehorse, Studio ALTA, Palác Akropolis, Cooltour
Délka: 40 min.
Premiéra: 3. 12. 2019 PONEC - divadlo pro tanec | dance venue 
 

*** for English scroll down ***

 

Johana Pocková vystudovala taneční konzervatoř Duncan Centre v Praze, absolvovala půlroční stáž na Peridance Capezio Centre v New Yorku a dva roky na taneční akademii SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance). Nyní se věnuje autorské choreografické tvorbě, v roce 2017 získala Cenu Jarmily Jeřábkové za choreografii VRAŽDA! Malá komiksová historie. V posledních letech také uvedla choreografie Proč ne teď?, Na Váhu! a mezigenerační skupinové představení Plné sklady citů. V roce 2019 založila taneční spolek POCKetART. Jako performerka spolupracuje se skupinou Tantehorse a Cirkem La Putyka, je lektorkou jógy a věnuje se divadelní produkci. 
 

Sabina Bočková vystudovala Taneční centrum Praha, po škole byla jednu sezónu členkou Baletu Jihočeského divadla a dva roky sólistkou Pražského komorního baletu. Od roku 2017 působí na nezávislé taneční scéně. Jako interpretka je součástí projektů n o m a d – Alica Minar a kol., spolupracuje se skupinami Tantehorse – Vivisectic, !O! - Family Therapy, tYhle – LEGOrytmus, Meduza (ČTP 2019) ad. Je členkou spolku POCKetART, se kterým vytvořila představení Plné sklady citů, jako choreografka společně s Johanou Pockovou stojí za inscenací Jáma lvová a jako tvůrkyně spolupracuje s Tomášem Janypkou na představení Song lines. Zároveň je studentkou 2. ročníku Fakulty humanitních studií UK, kde se věnuje filozofii a antropologii.

 

***

In their new piece two performers balance on the borders between entertainment and perversity. They travel from manipulating the audience to self manipulation, oscillating  between the roles of leaders and victims. Inspired by media, populism and their manipulative powers, Lion’s Den is an electrifying duet with strong emotional charge and high intensity, creating space for own interpretation and personal approaches.

 

Concept, choreography, performers: Johana Pocková, Sabina Bočková
Dramaturgy: Viktor Černický
Light design: Eliška Kociánová
Music: Lukáš Palán
Co-producer: TANEC PRAHA / PONEC - divadlo pro tanec 
Photo: Vojtěch Brtnický
Supported by: Ministry of Culture of the Czech Republic, State Cultural Fund of the Czech Republic
Partners: Tantehorse, Studio ALTA, Palác Akropolis, Cooltour 
Duration: 40 min.
Premiere: 3. 12. 2019 PONEC - divadlo pro tanec | dance venue 
 

Johana Pocková  studied at Duncan Centre Conservatory, half a year at Peridance Capezio Center in New York and two years at SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance). After her studies she got Jarmila Jeřábková Award 2017 for her choreography MURDER! A Little Comics History at a choreographic competition New Europe. She created several performances such as Why Not now?, Onto the Scale! and Full Store of Emotions. In 2019 she founded a company POCKetART. As a performer she collaborates with Tantehorse company and Cirk La Putyka, is a yoga teacher and theatre producer.
 

Sabina Bočková studied classical ballet and modern dance at Dance Center Prague. After her studies she became a member of South Bohemian Ballet and then a soloist of Prague Chamber Ballet. Since 2017 she has established herself on Czech independent dance scene. As an interpreter she is part of a nomad project with Alica Minar and coll., cooperates with Tantehorse – !O!-Family Therapy, Vivisectic and tYhle – LEGOrhythm, Medusa (Czech Dance Platform 2019). She is a member of a dance collective POCKetART (Storage Full of Emotions). As a choreographer she created a piece The Lion’s Den with Johana Počková and Song lines with a Slovak performer Tomáš Janypka. She studies a BA in Philosophy and Antropology at Charles University in Prague.