TANEC PRAHA - tYhle, Marie Gourdain: LEGOrytmus / Program Moving Station

26. 6. 2020, 17:00, Habrmannovo náměstí, Plzeň-Doubravka
 
LEGOrytmus skrze téma sportu nabízí cesty, jak můžeme přemýšlet o naší společnosti. Představení se inspiruje olympiádou, spartakiádou i aerobikem, aby přes pohybový slovník, který všichni známe, zobrazilo zvláštní partu sportovců, kteří se snaží dosahovat svých sportovních cílů. Inscenace se humornou cestou snaží dojmout diváka, aby se začal ptát, co je výkon, forma, rytmus, povinnost, řád, konvence, poddajnost, a následně svoboda.
 
Choreografie: Marie Gourdain
Účinkující: Sabina Bočková, Lukáš Karásek, Florent Golfier / Tomáš Janypka, Štěpána Mancová / Jarek Lambor
Hudba: Aid Kid
Scénografie: Marie Gourdain
Kostýmy: Marie Gourdain, Martina Steiglerová
Technická podpora: Štěpán Hejzlar, Zbyněk Opálka
Koproducent: Studio ALTA
Za finanční podpory: Městská část Praha 7, Nadace Život umělce
Délka: 30 min
Premiéra: 28. května 2017, Výstaviště Holešovice
 
*** for English scroll down ***

tYhle je česko-francouzský kolektiv umělců tvořících převážně v České republice. Funguje jako platforma pro vyjádření se prostřednictvím performativního umění, tance, fyzického divadla a vizuálního umění. V základním složení se jedná o čtyři umělce. Kolektiv byl založen v roce 2015 v Brně herci a tanečníky Lukášem Karáskem a Florentem Golfierem, kteří se seznámili během studia. Následně se připojila světelná designérka Zuzana Režná a scénografka/choreografka Marie Gourdain.
 
***
 
LEGOrhythm offers ways to think about our society through the theme of sport. The performance is inspired by the Olympics, mass gymnastics events and aerobics, to show a special group of athletes who are trying to achieve their sporting goals through the movement vocabulary we all know. In a humorous way, the production seeks to move the viewer to question the nature of performance, form, rhythm, duty, order, convention, compliance, and subsequently freedom.
 
Choreography: Marie Gourdain
Performers: Sabina Bočková, Lukáš Karásek, Florent Golfier / Tomáš Janypka, Štěpána Mancová / Jarek Lambor
Music: Aid Kid
Scenography: Marie Gourdain
Costumes: Marie Gourdain, Martina Steiglerová
Technical support: Štěpán Hejzlar, Zbyněk Opálka
Duration: 30 min.
Premiere: 28th May 2017
Co-producer: Studio ALTA
Financially supported by: City of Prague 7, Život umělce Foundation
Duration: 30 min.
Premiere: 28. 5. 2017, Výstaviště Holešovice
 
tYhle is a collective of Czech and French artists based in Czech Republic. It is a platform for performance, dance, physical theatre and visual arts, created by four young artists. The collective was founded in Brno in 2015 after already three years of collaboration between Lukáš Karásek and Florent Golfier. They were later joined by lighting designer Zuzana Režná and scenographer/choreographer Marie Gourdain.