TANEC PRAHA v Plzni: CZECH DANCE SHOWCASE / Program Moving Station

10. 6. 2023, 15:00, velký sál Moving Station

!! English below !!

Česká taneční scéna je charakteristická svou diverzitou, otevřeností, osobnostmi nejen z Čech, které pracují v různých místních komunitách i mezinárodně. Pro PQ+ chystáme ukázky z tvorby vybraných umělců, kteří představují jen malý vzorek z toho, co se zde děje. Vychutnejte si pak více na 30. České taneční platformě 7. – 10. dubna 2024!
 
V Plzni uvidíme Viktora Černického, jehož PLI objelo kus světa i díky platformě Aerowaves, participativní Prima vznikla díky dalšímu projektu s podporou programu EU Kreativní Evropa - Be SpectACTive. Jaro Viňarský představuje stálici česko-slovenské scény, která ve své kariéře zavítala (nikoli nakrátko) do Belgie i USA, což bude součástí jeho retrospektivní ukázky. Tereza Lenerová je další z úspěšných Aerowaves artists, duet, který vytvořila dohromady s Jitkou Čechovou, dis pla y získal ocenění mezinárodní jury České taneční platformy. Moderuje Daniela Voráčková.

The Czech dance scene is characterized by its diversity, openness and personalities from the Czech Republic and beyond who work in various local communities as well as internationally. For PQ+, we are preparing samples of the work of selected artists who represent only a small example of what is happening here. You can then enjoy more at the 30th Czech Dance Platform from 7 – 10 April 2024!
 
In Pilsen, we will see Viktor Černický, whose PLI has also traveled around the world thanks to the Aerowaves platform. The participatory performance Prima was created thanks to another project with the support of the EU Creative Europe program – Be SpectACTive. Meanwhile, Jaro Viňarský is a constant of the Czech-Slovak scene, who spent a good deal of his career in Belgium and the USA, which will be part of his retrospective exhibition. Tereza Lenerová is another successful Aerowaves artist, whose duet created with Jitka Čechová won an award from the international jury of the Czech Dance Platform. Moderated by Daniela Voráčková.