Tomáš Janypka, Sabina Bočková: SONG LINES: EXPEDICE - 97/18 - pohybový performativní akt /no language barriers/ - ODLOŽENO! / Program Moving Station

30. 4. 2020, 19:00
 
Performativní akt pro dva a více lidí. / For English scroll down*** /
 

Projekt song lines je osobní expedicí do vnitřního prostoru zasaženého absencí blízké osoby, jedné přítomnosti a paměti. Je to intuitivní hledání podstaty této zkušenosti.

V hloubce choreografické práce spočívá hledání odpovědí na otázku, jak takový traumatický zážitek může ovlivnit naše tělo, ačkoli samotná ztráta je uložena v lidském nitru a je externě neviditelná.

Tímto hledáním tak vzniká pomyslná mapa prostoru, kde vzdálenost od dané zkušenosti v čase a bytí je hlavním měřítkem – navigací k objevování, kde jsou emoce návratem do ztracených míst, kde slova a těla můžou být velice blízko i neskutečně daleko od sebe samých.

Název projektu pochází z knihy Songlines – Bruce Chatwin, která popisuje zkušenosti domorodého obyvatelstva v Austrálii a zaznamenává jejich mytologii, říká, že tento svět byl „vyzpíván“ nativními předky.

Zpěv jako akt vytvoření nového světa spočívá v duchovní povaze vznikajícího díla.

Koncept: Tomáš Janypka
Autor/Performer: Sabina Bočková,Tomáš Janypka (SK/CZ)
Dramaturgická spolupráce: Marie Gourdain (FR)
Choreografická spolupráce: Matthew Rogers (US)
Hudební konzultace: Elia Moretti (IT)
Světelný design, koncepce kostýmu: Michal Hor Horáček (CZ)
Výroba kostýmu: Eva Judová
Produkce: SKOK z.s. a ZDRUHESTRANY z.s.
Koprodukce: Studio ALTA, Stanica Žilina-Záriečie
Poděkování: Dominique Boivin
Projekt vznikl ve spolupráci s: Záhrada CNK, Divadlo Pôtoň, Župný dom Púchov a Podivný Barón, Bazaar Festival Praha, Litomyšl ZUŠ, SE.S.TA – centrum choreografického rozvoje, Moving Station Plzeň, Rezi.dance Komařice a Malovice Švestkový dvůr.
Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

21.10.2019 Česká premiéra Studio ALTA Praha
5.2.2020 Slovenská premiéra – Nová Synagóga Žilina

 

*** 

A performative act for two and more people.

This project is a personal expedition into the inner space that is stricken by the absence of a close person, one presence and memory. It is an intuitive search for the essence of this experience.

In the depth of the choreographic work, there is the search for the answer, how can such a traumatizing experience influence our body, even though the loss itself is hidden inside us and invisible.

This search creates an imaginary map of the space, where the distance from the experience is the main measuring scale. It is a navigation for the search, where emotions become a return to the lost spaces, where words and bodies can be very close and incredibly distant at the same time.

The title comes from the book Songlines by Bruce Chatwin. It describes experiences of Aboriginals in Australia and records their mythology. It says that our world was “sung out” by our indigenous ancestors.

Singing as an act of creation is the spiritual basis of this piece.

21.10.2019 Czech premiere at Studio ALTA Prague

5.2.2020 Slovak premiere at New Synagogue, Žilina

 

Concept: Tomáš Janypka

Autor/Performer: Sabina Bočková, Tomáš Janypka (SK/CZ)

Dramaturgy: Marie Gourdain (FR)

Choreographic cooperation: Matthew Rogers (US)

Music consultations: Elia Moretti (IT)

Lighting design, costumes concept: Michal Hor Horáček (CZ)

Costume production: Eva Judová

Produced by: SKOK z.s. a ZDRUHESTRANY z.s.

Co-produced by: Studio ALTA, Stanica Žilina-Záriečie

Thanks to: Dominique Boivin

Produced in cooperation with: Záhrada CNK, Divadlo Pôtoň, Župný dom Púchov a Podivný Barón, Bazaar Festival Praha, Litomyšl ZUŠ, SE.S.TA – centrum choreografického rozvoje, Plzeň – Moving Station, Rezi.dance Komařice a Malovice Švestkový dvůr.

Supported by: Fond na podporu umenia