tYhle, Marie Gourdain: MU---TATION / Program Moving Station

3. 3. 2022, 19:00, Moving Station

Jak mu---tovat naše myšlení, hodnoty a pohled na svět v nezastavitelném cyklu života a v době, kdy je myšlenka zásadní změny všudypřítomná?

Inscenace Mu---Tation prozkoumává možnosti transformace těla, úplného zředění bytí, ale i myšlenku stvoření bytosti od nuly, složené z různých kousků. Je možné, aby tělo, jak ho známe, zmizelo? Nebo aby bylo jiné? Jako když se housenka promění v motýla, rozpadne se na své elementární částice a přemění se podle jiného plánu, jiné architektury? Francouzská choreografka Marie Gourdain pomocí tří performerů pracuje na velké metamorfóze, která projde několika po sobě jdoucími reinkarnacemi.

Na toto představení lze uplatnit předplatné Moving Station 2021/2022.

Upozornění: představení Mu---Tation obsahuje zobrazení nahoty v uměleckém kontextu.
 
CHOREOGRAFIE A SCÉNOGRAFIE: Marie Gourdain
PERFORMER: Sabina Bočková, Radim Klásek, Matthew Rogers
SVĚTELNÝ DESIGN: Zuzana Režná
HUDBA: Sára Vondrášková
KOSTÝMY: Martina Stieglerová
VÝROBA OBJEKTU: Magdaléna Vrábová
TECHNOLOGIE A VÝROBA: Štěpán Hejzlar a Hynek Petrželka
PRODUKCE: tYhle
KOPRODUKCE: Tanec Praha / PONEC - divadlo pro tanec a Studio ALTA
DALŠÍ PARTNEŘI: REZI.DANCE Komařice
 
Projekt Mu—Tation vzniká za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Statutárního města Brna, Hlavního města Prahy, Státního fondu kultury a Tance Praha.