TANEC PRAHA - tYhle / Florent Golfier: ZÁPAS S JAZYKEM / Program Moving Station

7. 6. 2021, 19:00, Moving Station 
 
"Mluvený jazyk je tělo, je živým stvořením, jehož fyziognomie je dělaná ze slov a jehož orgány a vnitřnosti jsou lingvistické. Prostředí ve kterém žije toto stvoření je místem vysloveného i nevysloveného" John Berger, Confabulations.
 
Zápas s jazykem je snahou nahlédnout na jazyk jako na stvoření, o kterém hovoří kritik John Berger. Stvoření, které žije v každém z nás a uvnitř kterého žijeme všichni. V tomto novém projektu se performer a choreograf Florent Golfier zabývá tématem jednojazyčnosti a vesele zápasí s výslovností, normativním jazykem a potřebou vyjádření.
 
Délka představení: 50 min.
Pro diváky ve věku: 5+
 
------------------------------------------------------------------------------------

“A spoken language is a body, a living creature, whose physiognomy is verbal and whose visceral functions are linguistic. This creature’s home is the inarticulate as well as the articulate.”  John Berger, Confabulations.

Wrestling with Language is an attempt to conceive of language as the creature John Berger wrote about. A creature that lives inside of us and inside of which we all live. In this performance a performer and choreographer Florent Golfier takes on the topic of monolingualism, cheerfully wrestling with pronunciation, normative language and the necessity to express oneself. 


 

Zápas s jazykem je prvním dílem většího projektu Florenta Golfiera s názvem Babylonská Trilogie. Jedná se o dlouhodobý výzkum jednojazyčnosti a mnohojazyčnosti, jehož výsledkem budou tři inscenace.

 

Autor, choreografie, interpretace / Author, choreography, intepretation: Florent Golfier

Choreografická konzultace / Choreographic consultation: Peter Šavel

Scénografie / Scenography: Marie Gourdain

Světelný design / Light design: Zuzana Režná

Zvuková dramaturgie / Sound dramaturgy: Ian Mikyska

Lingvistická konzultace / Linguistic consultation: Prof. Dr. Barbara Mertins

Kostýmy / Costumes: Martina Stieglerová, Magdaléna Vrábová

Za podpory / Supported by: Magistrát hlavního města Prahy, Státní fond kultury České republiky, statutární město Brno / Capital City of Prague, State Cultural Fund of the Czech Republic, City of Brno 

Koprodukce / Co-production: DW7 - Divadlo na cucky, Olomouc, festival TANEC PRAHA, Schloss Bröllin e.V.

Partneři / Partners:  Studio ALTA, Kulturní centrum / Cultural Centre Cooltour - Ostrava, Centrum choreografického rozvoje / Centre for choreographic development SE.S.TA, Zámek / Chateau Žďár nad Sázavou, Cirqueon, Švestkový Dvůr - Malovice, «le Dancing » ve Val-de-Reuil (FR), Technische Universität Dortmund, Ministerstvo školství, vědy a kultury Meklenbursko-Přední Pomořansko / Ministry of Education, Culture and Science of Mecklenburg-West Pomerania, Pomerania-Greifswald region, Moving Station - Plzeň