Vladimír Turner: MODERN TIMES [CZE, 2020] - projekce filmu / Program Moving Station

27. 9. 2022, 18:00, malý sál Moving Station

Projekce filmu Vladimíra Turnera Modern Times a přednáška literárního historika a komparatisty Michala Špíny o fenoménu železnic s následnou debatou.

Program:

ÚVOD / Dagmar Šubrtová a Iva Mladičová, kurátorky Festivalu m3 / Umění v prostoru / Mezi meziprostory / vlaková nádraží
 
PROJEKCE / Vladimír Turner představí svůj film Modern Times v kontextu charakteristických rysů současné společnosti.
 
Modern Times, aktualizace stejnojmenného Chaplinova filmu, vyzdvihuje absurdní rozměr technologického pokroku. Lidstvo se pod jeho vlivem nevyvíjí, ale naopak zakrňuje. Tuto skutečnost dokládají hoverboardy, jež nás zbavují nutnosti chodit, a my se díky protetickému podvozku stáváme částečně stroji. Identický interpretační klíč o sériovosti a monotónnosti moderního světa nabízí letecké pohledy sídliště identických domků na klíč. Strojově strukturovaná realita z nás dělá otroky. „Moderní doba se od doby Charlieho Chaplina výrazně změnila. Chaplin by byl dnes se svým citlivým uvažováním nad světem pravděpodobně závislý na Xanaxu.“ (VT)
 
PŘEDNÁŠKA / Michal Špína promluví na téma železnice jako symbol modernity. Železnice původně znamenala značně brutální zásah do krajiny a s udržitelností začala být spojována až postupně, kdy ji v její brutálnosti předčily jiné technologie, nejen dopravní.
 
DEBATA /
VLADIMÍR TURNER (* 1986) Dlouhá řada filmů, videí, angažovaných intervencí do veřejného prostoru, performancí, objektových instalací podává konzistentní výpověď o síle reflektovaných témat. Vladimír Turner již mnoho let na různých místech světa vytrvale připomíná problematické, a mnohdy silně varovné, momenty antropocénní civilizace. Zakletý mechanismus spotřeba-produkce, lživost marketingových strategií, těžba neobnovitelných zdrojů, brutální devastace krajiny, masový turismus, mylná představa o možnosti spoutat organismus velkoměsta do struktury řádu, gentrifikace, bezdomovectví, nehumánní metody politických systémů. Jen vlastně znovu a znovu připomíná téma podstaty čistého lidství, osobní i společenské odpovědnosti vůči krajině, přírodě, udržitelný způsob života založený na lokální soběstačnosti. Na témata poukazuje věcně jednoduchými akty. O to intenzivněji probouzí vědomí nutnosti individuální angažovanosti. I když mají jeho konceptuální práce aktivistický charakter, často zacházející se subverzí paradoxu, nelze v nich přehlédnout výrazovou sílu čisté výtvarnosti. / www.sgnlr.com
 

MICHAL ŠPÍNA (* 1985 v železničářské rodině) je literární komparatista, redaktor, publicista a překladatel. Na FF UK vystudoval filosofii a komparatistiku, absolvoval studijní pobyty ve Varšavě, Santiagu de Compostela a Santiagu de Chile. V disertační práci Neúprosné rovnoběžky se věnoval literárním obrazům evropské železnice let 1830–1914, později ji zpracoval do podoby rozhlasového seriálu. Ze španělštiny přeložil několik knih, naposledy román Josého Donosa Obscénní pták noci. V současné době je zástupcem šéfredaktora A2 kulturního čtrnáctideníku a překládá knižní reportáž La Bestia, v níž Óscar Martínez popisuje útrapy středoamerických migrantů putujících nákladními vlaky přes Mexiko."