Živelné ženy: IntiMyTy - premiéra / Program Moving Station

20. 10. 2023, 19:00, velký sál Moving Station

ŽIVELNÉ ŽENY – pětice tanečnic přichází se samostatným celovečerním kusem scénického tance a pohybového divadla. Jó, je to proces. Nohy, ruce, rovnováha…. A taky plynutí! A ta lehkost! A co tomu předcházelo? Cesta do hlubin i za světlem. Každá z nás má svůj příběh. I vy máte svůj příběh. MY máme příběh, VY máte příběh. INTIMNÍ. 
 
Prodej vstupenek na místě nebo předprodej přes www.prostorspirala.cz
 
Na tuto akci nelze uplatnit předplatné Moving Station 2023/2024.

ŽIVELNÉ ŽENY – plzeňské uskupení 5 žen různých věků a energií, které tančí raději improvizovaně než organizovaně. Tančí spolu od roku 2017 a s oblibou procházejí tanečním krokem velmi osobní témata www.prostorspirala.cz/zivelne-zeny