POEZIE NA RYNKU 2020 - přehlídka amatérské divadelní tvorby / Program Přehlídky

27. 6. 2020, Moving Station
 
Postupový festival sólového uměleckého přednesu a divadel poezie pro kraje Plzeňský a Karlovarský s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov.

PROGRAM:
 

09:30 - Seminář pro recitátory (velký sál)

10:00 - Přednes I. kategorie (velký sál)

11:30 - Podívej se na sebe / Dobrej Matroš (velký sál)

12:30 - Rozborový seminář  (malý sál)

14:30 - Přednes II. a III. kategorie (velký sál)

16:45 - Hexafor - Zlatý kolovrat / IDI klub, Plzeň  (velký sál) 

18:00 - rozborový seminář (malý sál)

19:30 - Slavnostní zakončení (malý sál)