Umění dívat se / Umění dívat se

Přednáškový cyklus na téma Umění dívat se… se zaměřuje na hledání role umění v současné společnosti a na proměny interpretačního rámce výtvarného díla. Přednášky se zabývají nejen umělci a jejich díly, ale i účastníky a zprostředkováním současného umění. Jsou určené všem, kteří  se zajímají o umění v jakékoliv jeho podobě a formě. 

Foto: Umění dívat se