Jamming / Výstavy

Jamming

Termín konání výstavy: 8. 9. - 18. 10. 2020
 

Iniciátoři projektu, malíři Mirek Kaufman a Otto Kouwen, byli od začátku přesvědčení, že tato forma spolupráce je obohacující pro všechny účastníky: umělci s „mentálním hendikepem“ se s kolegy bez zjevného postižení běžně nesetkávají a jejich spontaneita a autentičnost může být naopak zdrojem inspirace pro „profesionální“ malíře. Zároveň je záměrem projektu podnítit diskuzi o tématech, jako jsou diverzita, inkluze a normalita.

U příležitosti předchozí výstavy kurátorka Terezie Zemánková napsala o projektu Jamming, že „ na sebe bere formu kolektivního rituálu – živelného, spontánního, a přece usměrňovaného zákony společenství. Všichni aktéři do něj vstupují rovným dílem: účast každého z nich je limitována časem a společným prostorem plátna, na kterém navazují na to, co před ním vytvořili ostatní. Každý tu musí popřít své ego a nechat se strhnout vlnou kolektivní kreativní energie. Výsledkem kupodivu nejsou orgiasticky masakrované plochy míšených barev. Každý obraz má zřetelnou stavbu a vždy najde autora, který mu vtiskne charakteristickou strukturu, kompozici, dominantní detail či barevný akcent. Výsledkem jsou soudržné, samonosné, útočné obrazy, pulsující jednotným rytmem, které narušují naše zahnízděné představy o formě i obsahu výtvarného díla, přesto však zůstávají vizuálně libé.“

Dále poznamenává: „Nabízí se zde úvaha, nakolik jsme ještě schopni vnímat a oceňovat obraz sám o sobě, aniž by musel být vyztužen zvučným jménem, výstavní historií nebo aukčním ratingem, nakolik jsme ještě v době „entrepreneuralismu“ (jak výtvarný redaktor BBC Will Gompertz označuje období po postmoderně) s to vnímat umění jinak než jako marketingový produkt.“

Podle Otty Kouwena jde projekt záměrně proti tomuto proudu: „Vidím Jamming jako protilátku proti panujícímu neoliberálnímu individualismu i proti rostoucí intoleranci „slušných lidí“ vůči jinakosti. Náš proces tvorby lze nazvat jako proto-utopický: během jam-sessions, kde obrazy vznikají, vytváříme zároveň model společnosti, ve které jsou hlavními hodnotami spolupráce, rovnoprávnost, tolerance a přijímání diverzity.“

 

Projekt Jamming iniciovali malíři Mirek Kaufman a Otto Kouwen, probíhá od roku 2014. Obrazy z projektu jsou kolektivním dílem umělců s nálepkou „mentální hendikep“, dalších profesionálních malířů z České republiky i ze zahraničí a studentů Akademie výtvarných umění v Praze. Projektu se účastnili:

Lenka Černotová, Renáta Drábková, Dagmar Filípková, Igor Hlavinka, Šárka Hojaková, Hana Chmelíková, Mirek Kaufman, Hilde Irene Knutsen, Marie Kohoutková, Otto Kouwen, Marie Kůsová, Christine Lee, Lukrécie, Jiří Mach, Vladimíra Müllerová, Kateřina Novotná, Ladis Pachmuch, Petra Pětiletá, Ryu Sei, Ladislav Svoboda, Eva Štefková a Marie Veselá.

Jamming je projekt spolku Barvolam (www.barvolam.cz).