Jan Paul: NĚCO SE DĚJE / Výstavy

Jan Paul – Něco se děje

Kurátor výstavy:  Markéta Tichá

Termín konání výstavy : 3. 12. 2019 až 12. 1. 2020

Jan Paul (1956) představí v Moving station Plzeň výběr obrazů z posledních let. Metaforický název výstavy Něco se děje odkazuje k nedefinovatelnému, případně ke skrytému, k něčemu, co je zahaleno tajemstvím. Může ale vyjadřovat i nezvyklou, právě probíhající událost, kterou nelze popsat či charakterizovat, a o to jde v malbě Jana Paula především. Jeho cílem je vyvolat pocit, a vnitřní prožitek, který může přimět diváka k hlubšímu zamyšlení. Obsahem Paulových obrazů je totiž vyjádření existenciálního napětí mezi bytím a nebytím, střet fyzického a duchovního s možností transcendence. Vše fyzické skončí, co zůstává, je duchovní materie, a tuto naději symbolizuje v obrazech světlo. Autor nevnímá destrukci těla a zánik hmoty jako konečný stav člověka, ale jako mezistupeň k hlubšímu poznání. Jeho mnohdy chmurné obrazy jsou vlastně plny naděje a očekávání.

Jan Paul, / 31.10.1956 Příbram / malíř, výtvarný kritik a publicista

V dětství kreslil seriály, které publikoval časopis ABC. V letech 1979 – 1985 studoval na AVU v Praze v atelieru A. Paderlíka. Maloval, vytvářel objekty, instalace s použitím textu ve fotografii, a zabýval se projekty, které se týkaly otázek identity člověka. Od roku 2004 maluje prsty bez použití štětců. Kromě výtvarné tvorby (malba, grafika, sochařství, fotografie) se věnuje kurátorství výstav, výtvarné publicistice a kritice (RR, Kontexty, internet a tisk), psaní básní, hudebních textů a prózy (Deník pošetilého milence; 2006, O štěstí v umírání; 2011). Zabývá se hudbou - zpěv, kytara, foukací harmonika. Je členem Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Žije a pracuje v Praze.