Pavel Matoušek: Jak se říká / Výstavy

Jak se říká

autor výstavy: Pavel Matoušek

Termín konání výstavy: 3. 3. - 9. 4. 2020


Pavel Matoušek působí na fakultě Umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jako doktorand na oboru Vizuální komunikace. Během svých studií na ateliéru fotografie UJEP se účastnil mezinárodních dokumentárních projektů v Nizozemí, Indii a Keni, v roce 2016 byl oceněn v rámci Mezinárodního bienále studentské fotografie.

Projekt se zabývá estetickým pojetím vizuálního vnímání jako smyslného zážitku. Zkoumám proces podstupování zážitku ze strany umělce i diváka. Každý z obrazů naznačuje určitý fenomén nebo vizuální archetyp. Analyzuji vliv prostředí vnímání a účinky (neuro-) fyzických procesů v oku a mozku. Je vytvoření uměleckého díla smysluplné, aniž by byly zapracovány předchozí zkušenosti umělce? V současné době obrazu (a nikdy nekončícího proudu vizuálních médií) je porozumění těmto procesům důležitější než kdy jindy.

Pavel Matoušek je konceptuální fotograf a umělec na volné noze, žije a pracuje v Úsí nad Labem. Vyrostl nedaleko Prahy a byl vždy přitahován přírodou a uměním. V roce 2017 absolvoval MgA. V Ateliéru fotografie a v současné době je doktorandem vizuální komunikace na Fakultě Umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně se zaměřením na umělecký výzkum vnímání obrazu. Jeho projekt je zaměřen na popis procesu přenosu fragmentu zkušeností mezi umělcem a divákem. Pavlovy umělecké projekty byly představeny v Portugalsku, Finsku, Německu nebo Francii. Pracoval na mezinárodních dokumentárních projektech v Indii, Nizozemsku, a Keni a byl uznán Velvyslanectvím USA, nejlepšími snímky čtenářů Dpreview 2016 nebo na světovém bienále studentské fotografie. Pavel Matoušek ve výstavě s názvem „Jak se říká“ poodhaluje fragmenty rozsáhlého forografického projektu, ve kterém hlavní roli nehraje prolínající se narativní linka, ale pravá podstata autorova vnímání obrazu v kontextu okolí a jeho zkoumání. Součástí je i studie vjemů náhodných pozorovatelů a práce s jejich důsledky. Nadčasovost jeho snímků tak definuje diverzitu lidského vnímání.

Autorovým základním výrazovým prostředkem monochromatičnoust, kterou cíleně volí nejn využitím klasické černobílé forografie, vyhledává ji i na barevných snímcích. Ve své sérii věčně střídá odstíny šedi a nepatrné nuance barevných škál. Usnadňuje tím divákovi koncentraci na obsah a znakové dispozice fotografií. To vše podporuje soustředění na estetické pojetí vnímání jako smyslového zážitku. Obrazy nabízí dané formy zkoumání procesu postupování zážitku ze strany umělce i diváka, každý z obrazů naznačuje určitý fenomén nebo vizuální archetyp.

Více informací na webu pavelmatousek.cz.